| |     ћирилица | english  
Naslovna
Odgovori na najčešća pitanja

OPŠTE INFORMACIJE

ꞏ  U tekstu su navedene radnje koje se mogu obaviti u Ambasadi R. Srbije, kao i one koje se ne mogu obaviti u Ambasadi, nego isključivo u Srbiji, lično ili preko punomoćnika.

ꞏ  Sve konzularne radnje koje se mogu obaviti u Ambasadi R. Srbije u Berlinu, mogu se obaviti prema mestu Vaseg boravka u SR Nemačkoj u generalnim konzulatima R. Srbije u Frankfurtu, Diseldorfu, Minhenu, Hamburgu i Štutgartu.

 Formulare za sve zahteve možete dobiti u Ambasadi.

ꞏ  Zakazivanje termina:

Trenutno se termini zakazuju samo za podnošenje zahteva za pasoš, venčanje i za overu negativne nasledničke izjave.

Za ostale radnje termini se ne zakazuju.

Trajanje obrade zahteva može biti i duže od navedenog, a zavisi od složenosti postupka i unutrašnje procedure nadležnog organa R. Srbije.

Uplata taksi:

Plaćanje svih konzularnih usluga u Ambasadi se obavlja isklјučivo EC - karticama (plaćanje kreditnom karticom ili gotovinom nije moguće).

Praznici-neradni dani:

   Obaveštenje o danima kada Konzularno odeljenje neće raditi sa strankama naći ćete na sajtu Ambasade http://berlin.mfa.gov.rs/lat/ u rubrici Praznici.

NAJČEŠĆI ZAHTEVI KOJE MOŽETE PODNETI U AMBASADI

 1. ZAHTEV ZA NOVI PASOŠ R. SRBIJE
 2. ZAHTEV ZA PASOŠ ZA MALOLETNO DETE
 3. IZDAVANJE PUTNOG LISTA (PL)
 4. PRIJAVA NOVOROĐENOG DETETA
 5. PUTNI LIST ZA MALOLETNO ILI NOVOROĐENO DETE
 6. IZGUBLJEN ILI UKRADEN PASOŠ
 7. OVERA PUNOMOĆJA, SAGLASNOSTI, IZJAVA, KOPIJA DIPLOMA I DR.
 8. VENČANJE U AMBASADI
 9. PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U NEMAČKOJ
 10. PRIBAVA DOKUMENATA, POTVRDA I UVERENJA R. SRBIJE
 11. PROVERA DRŽAVLJANSKOG STAUTSA U REPUBLICI SRBIJI (Negativbescheinigung)
 12. CARINSKA POTVRDA
 13. NAKNADNI UPIS U EVIDENCIJE DRŽAVLJANA R. SRBIJE
 14. OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
 15. REGULISANJE VOJNE OBAVEZE
 1. ZAHTEV ZA NOVI PASOŠ R. SRBIJE

Potrebna dokumenta:

- postojeća biometrijska putna isprava R. Srbije i

- dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj (Aufenthaltserlaubnis)

Taksa: 66,00 evra

Termini za podnošenje zahteva za pasoš se zakazuju OVDE.

 VAŽNO je znati:

- Pasoš se ne može produžiti, uvek se izdaje nova pasoška knjižica.

- Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je do 60 dana (dva meseca), a u pojedinim slucajevima i duže

- Zahtev za novi pasoš se može podneti najranije sedam meseci pre isteka postojećeg pasoša, ali se na zahtev stranke uz prilaganje dokaza o hitnosti (selidba u drugu zemlju, karta za hitan poslovni put i dr.), novi pasoš može izdati i pre navedenog roka. U hitnim slučajevima zahtev se obrađuje prioritetno i izrada putne isprave se može očekivati u roku od 10-ak radnih dana. Taksa iznosi 72 evra.

- Ukoliko prvi put podnosite zahtev za biometrijski pasoš Republike Srbije ili posedujete tzv. plavi pasoš SRJ, potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije na trajnom obrascu,  Uverenje o državljanstvu Republike Srbije i važeći boravak u SR Nemačkoj.

- Pri uručenju novog pasoša, potrebno je lično doneti stari pasoš koji se poništava i vraća stranki.

- Ukoliko se vizna nalepnica (boravak) nalazi u starom pasošu, stranka se sa novom putnom ispravom obraća nadležnom nemačkom organu radi prenošenja boravka u novi pasoš.

- Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju podnosilac zahteva treba da pri podnošenju zahteva za pasoš u Ambasadi ovlasti drugo lice za preuzimanje pasoša. U slučaju da se potreba za uručenjem pasoša preko punomoćnika pojavi kasnije, potrebno je da vlasnik pasoša overi ovlašćenje kod nemačkog notara i prevede ga na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

- Ukoliko ste izgubili pasoš, novi možete podići tek kada stigne rešenje o proglašenju izgubljenog pasoša nevažećim, što će biti istaknuto na našem sajtu u rubrici „Uradjene putne isprave“. Ostali građani mogu doći da preuzmu pasoš kada se na listi pojavi samo broj njihovog zahteva.

 1. ZAHTEV ZA PASOŠ ZA MALOLETNO DETE

Zahtev podnose oba roditelja ili staratelj uz prisustvo deteta.

Potrebna dokumenta:

- putne isprave za dete i roditelje i

- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u SR Nemačkoj (Aufenthaltserlaubnis).

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:

- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i

Uverenje o državljanstvu R. Srbije za dete, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije. Ukoliko ne posedujete  navedena dokumenta, a dete je već upisano u matične knjige u R. Srbiji, Ambasada vam ih može izdati.

Taksa: 66,00 evra

Termini za podnošenje zahteva za pasoš se zakazuju OVDE.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz saglasnost drugog roditelja za izdavanje putnog lista overenu kod nemačkog notara i prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog  tumača. Ukoliko se drugi roditelj nalazi u Srbiji, potrebno je da dostavi originalnu saglasnost overenu kod javnog beležnika.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu originalnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod zakletog sudskog tumača.

Pri uručenju novog pasoša, potrebno je doneti stari detetov pasoš koji se poništava i vraća. Detetov pasoš može podići i samo jedan roditelj.

Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je do 60 dana (dva meseca), a u pojedinim slucajevima i duže.

- Zahtev za novi pasoš se može podneti najranije sedam meseci pre isteka postojećeg pasoša, ali se na zahtev stranke uz prilaganje dokaza o hitnosti (selidba u drugu zemlju, karta za hitan poslovni put i dr.), novi pasoš može izdati i pre navedenog roka. U hitnim slučajevima zahtev se obrađuje prioritetno i izrada putne isprave se može očekivati u roku od 10-ak radnih dana. Taksa iznosi 72 evra.

 1. IZDAVANJE PUTNOG LISTA (PL)

Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, ukraden ili izgubljen, Ambasada Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja (mesec dana) koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja ili povratak u Nemačku.

Potrebna dokumenta:

- dve slike 3,5 x 4,5,

- postojeći pasoš (ukoliko je istekao ili oštećen) ili potvrda o gubitku/krađi pasoša (ukoliko je ukraden ili nestao),

- lična kartu R. Srbije, ukoliko je imate.

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbije (Verlustanzeige) i uzmete potvrdu sa upisanom imenom i prezimenom, datumom i mestom rođenja, kao i napomenom da ste prijavili gubitak/krađu pasoša. Potvrdu treba da sačuvate zbog izdavanja nove putne isprave u R. Srbiji.

Vreme izrade PL:

Putni list možete dobiti u roku od jednog do tri radna dana ukoliko pored isteklog pasoša odnosno potvrde o gubitku pasoša, posedujete i važeću ličnu kartu R. Srbije.

Putni list možete dobiti u roku od jednog do tri radna dana ukoliko ste pasoš samo oštetili, ali je još uvek važeći i Vaš identitet se može nesporno utvrditi.

Putni liste ćete dobiti za dva ili tri radna dana ukoliko se Vaš identitet i državljanstvo R. Srbije ne mogu odmah utvrditi, zbog čega je potrebno izvršiti službene provere.

Taksa: 42 evra

Zahtevi se podnose i putni listovi se podižu svakog radnog dana od 09,00 do 11,00 časova. U opravdanim hitnim slučajevima zahtevi se podnose i van radnog vremena.

Termini se ne zakazuju.

 1. PRIJAVA NOVOROĐENOG DETETA

Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije podnose oba roditelja.

Potrebna dokumenta:

- važeći pasoši oba roditelja (prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu i prevedenu saglasnost drugog roditelja),

- izvod iz matične knjige rođenih za dete (Geburtsurkunde), na internacionalnom obrascu ne starije od 6 meseci,

-izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, overen pečatom APOSTILLE i preveden na srpski jezik, ako roditelji nisu u braku.

Ambasada prijavu šalje nadležnoj matičnoj službi R. Srbije koja upisuje dete u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i dostavlja izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu da je dete upisano u matične knjige. Roditelji tada mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.

Taksa: 10 evra

Trajanje postupka: 4-8 radnih nedelja

Termini se ne zakazuju.

 1. PUTNI LIST ZA MALOLETNO ILI NOVOROĐENO DETE

1. Zahtev za putni list za maloletno prijavljeno dete podnose oba roditelja.

 Potrebna dokumenta:

- dve slike deteta 3,5 x 4,5,

- postojeći detetov pasoš (ukoliko je istekao ili oštećen) ili

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije i uverenje o državljanstvu R. Srbije (ukoliko je rođenje deteta već prijavljeno, a dete nema pasoš),

-pasoši oba roditelja.

Ukoliko je detetov pasoš ukraden ili nestao, potrebno je priložiti policijsku potvrdu o gubitku/krađi pasoša.

Taksa: 42 evra

Trajanje postupka: Putni list se u navedenim slučajevima dobija u roku od jednog do tri radna dana.

2. Zahtev za putni list za novorođeno neprijavljeno dete mogu podneti oba roditelja odmah nakon prijave rođenja u Ambasadi.

Potrebna dokumenta:

-potvrda ili priznanica o prijavi rođenja,

 -dve slike deteta 3,5 x 4,5.

- pasoši oba roditelja.

Trajanje postupka: Na izdavanje PL se čeka dva do tri radna dana.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz saglasnost drugog roditelja za izdavanje putnog lista overenu kod nemačkog notara i prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog  tumača. Ukoliko se drugi roditelj nalazi u Srbiji, potrebno je da dostavi originalnu saglasnost overenu kod javnog beležnika.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu originalnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod zakletog sudskog tumača.

Putni list može podići i samo jedan roditelj.

Taksa: 42 evra

Zahtevi se podnose i putni listovi se podižu svakog radnog dana od 09,00 do 11,00 časova.

Termini se ne zakazuju.

 1. IZGUBLJEN ILI UKRADEN PASOŠ

Molimo državljane Republike Srbije da gubitak ili krađu pasoša bez odlaganja prijave nemačkoj policiji i da sa dobijenom potvrdom dođu u Ambasadu, kako bi prijavili nestanak pasoša.

Članom 42. Zakona o putnim ispravama Republike Srbije propisano je da lice koje u inostranstvu izgubi putnu ispravu njen nestanak treba da prijavi najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, nakon čega će nadležni organ Republike Srbije putnu ispravu proglasiti nevažećom.

Nestali a neprijavljeni pasoši, kao i Vaši lični podaci u njima, mogu biti zloupotrebljeni ukoliko pasoš ne bude blagovremeno oglašen nevažećim.

Uz taksu za zahtev za novi pasoš koja iznosi 67 EUR i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj, uplaćuje se i taksa za oglašavanje pasoša nevažećim u iznosu od 22 EUR.

 

 1. OVERA PUNOMOĆJA, SAGLASNOSTI, IZJAVA, KOPIJA DIPLOMA I DR.

Za svaku overu je potrebno lično prisustvo osobe čiji se potpis overava, odštampano punomoćje, izjava ili originalni dokument (npr. diploma) koji se overava, važeći pasoš Republike Srbije ili lična karta Republike Srbije.

Termini se zakazuju putem mejla info@botschaft-serbien.de samo za overavanje (solemnizovanje) nasledničke izjave kojom se odriče od nasledstva ili se nasledni deo ustupa, uz prethodno slanje skenirane nasledničke izjave na ćiriličnom pismu.

Za sve ostale vrste punomoćja, izjava i saglasnosti, overa fotokopija, uključujući i punomoćja za raspolaganje nekretninama termini se ne zakazuju.

*U Ambasadi možete overiti saglasnost da maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom/trećim licem.

Taksa za svaku vrstu overe iznosi 42 evra

Trajanje postupka: Overa se vrši istoga dana.

 1. VENČANJE U AMBASADI

U Ambasadi brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije.

Potrebna dokumenta za oba supružnika:

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem, trajnom obrascu,

- uverenje o državljanstvu R. Srbije,

- uverenje o slobodnom bračnom stanju (sva dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci),

- važeći pasoši R.Srbije i

- kopije pasoša dva svedoka (pasoši ili lične karte R. Srbije).

Budući supružnici treba da prilože i važeću dozvolu boravka, odnosno dokaz da na teritoriji SR Nemačke borave regularno- do 90 dana u 180 dana (ulazni pečat u pasošu).

Taksa: 144 evra

Termini se zakazuju lično u Ambasadi (potrebno je prisustvo oba buduća supružnika). Na termin se, u redovnim uslovima rada, čeka od 7 do 14 dana.

 1. PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U NEMAČKOJ

U Ambasadi možete podneti zahtev za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije.

Potrebna dokumenta:

- važeći pasoš R. Srbije i

- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu ne stariji od 6 meseci.

Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika ukoliko su državljani R. Srbije.

Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu i pasoša drugog supružnika.

Po dobijanju potvrde matične službe iz R. Srbije o upisu braka i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša.

Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do došlo do promene prezimena.

Taksa: 15 evra.

Trajanje postupka: 4 radne nedelje

Termini se ne zakazuju.

 1. PRIBAVA DOKUMENATA, POTVRDA I UVERENJA R. SRBIJE

Ukoliko ste upisani u registar matičnih knjiga R. Srbije, u Ambasadi možete istoga dana podići:

- izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih na domaćem ili na internacionalnom obrascu, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije

Posredstvom Ambasade možete iz R. Srbije pribaviti sledeća dokumenta:

-uverenje o slobodnom bračnom stanju (bez Apostille),

-potvrdu o nekažnjavanju (Führungszeugnis),

-potvrdu o penzionom statusu u R. Srbiji,

-potvrdu o životu (izdaje se istoga dana uz lično prisustvo)

i druge vrste potvrda.

Zahtevi se podnose lično, uz važeći pasoš ili ličnu kartu.

*Uverenje o slobodnom bracnom stanju

Za upotrebu pred nemačkim organima, Uverenje o slobodnom bracnom stanju treba da bude overeno pečatom Apostille koji izdaju isključivo sudovi u Srbiji, tako da Ambasada tu overu ne može izvršti niti pribaviti tako overen dokument. Za tu radnju, stranke mogu angažovati punomoćnika u Srbiji.

Takse za pribavu različitih dokumenata iznose od 3 do 42 evra.

Trajanje postupka pribave dokumenata iz R. Srbije: оd 4 radne nedelje

Termini se ne zakazuju.

 1. PROVERA DRŽAVLJANSKOG STAUTSA U REPUBLICI SRBIJI

„Negativbescheinigung“

U Ambasadi možete podneti i zahtev za proveru Vašeg državljanskog statusa u R. Srbiji.

Taksa: 27 evra

Trajanje postupka: 4 radne nedelje i duže (zavisno od podataka kojima stranka raspolaže)

Termini se ne zakazuju.

 1. CARINSKA POTVRDA

Na potvrdu imaju pravo državljani Republike Srbije koji su proveli neprekidno na radu u inostranstvu najmanje dve godine. Lica koja su provela na radu u inostranstvu do deset godina oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva do ukupne vrednosti od 20.000 evra. Lica koja su provela na radu u inostranstvu preko deset godina oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva bez ograničenja u ukupnoj vrednosti.

Boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz. Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u Republiku Srbiju i važi godinu dana od dana izdavanja.

Zahtev se podnosi lično.

Potrebna dokumenta:

-važeći pasoš R. Srbije

-dokaz o uplatama zdravstvenog i socijalnog osiguranja (Versicherungsverlauf)

-rešenje o penziji (ako je ostvarena)

-potvrda poslodavca o vremenu provedenom na radu

Taksa: 122 evra

Termini se ne zakazuju.

Trajanje postupka: potvrda se izdaje istoga dana

 1. NAKNADNI UPIS U EVIDENCIJE DRŽAVLJANA R. SRBIJE

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije.

Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac.

Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost.

Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Ambasadi kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo R. Srbije.

Za više informacija o postupku, obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 1. OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

U Ambasadi možete podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

Potrebna dokumenta:

-  zahtev koji ćete dobiti u prostorijama Ambasade,

- važeći pasoš Republike Srbije/ili pasoš države čije državljanstvo već posedujete,

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije na domaćem obrascu i uverenje o državljanstvu R. Srbije (u slučaju da ne posedujete ova dokumenta, potpisujete izjavu u Ambasadi da mogu biti pribavljena po službenoj dužnosti)

- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungszusicherung) u originalu overena pečatom APOSTILLE i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog tumača ili

 rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungsurkunde) u formi overene kopije nadoverene pečatom APOSTILLE i sa prevodom na srpski jezik (ukoliko ste već stekli nemačko državljanstvo).

Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti i preko Ambasade.

Zahtev za maloletno dete može podneti jedan roditelj ukoliko istovremeno podnosi zahtev i za sebe lično, uz pisanu saglasnost drugog roditelja. Ukoliko drugi roditelj nije prisutan, potrebna je njegove overena saglasnost.

Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i detetova potpisana saglasnost koja se obavlja u Ambasadi.

Ako je dete pod starateljstvom, zahtev podnosi staratelj, a postupak je isti.

Taksa: 504 evra sa potvrdom o predatom zahtevu.

Trajanje postupka: 6-24 meseca

Termini se ne zakazuju.

 1. REGULISANJE VOJNE OBAVEZE

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina.

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

Zahtev se podnosi lično.

Potrebna dokumenta:

-zahtev-dobija se u prostorijama Ambasade

-pasoš ili lična karta R. Srbije/ukoliko imate strani pasoš potrebno je da priložite i Uverenje o državljanstvu R. Srbije

Taksa: 3 evra

Trajanje postupka: od 4 radne nedelje

Termini se ne zakazuju.

KONZULARNE RADNJE KOJE SE NE MOGU OBAVITI U AMBASADI

 1. Priznavanje odluka koje donose sudovi u SR Nemačkoj-npr. razvod braka

Zahtev za priznavanje odluke nemačkog suda o npr. razvodu braka ili starateljstvu ne možete podneti preko Ambasade, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude overen pečatom Apostille sa zvaničnim prevodom na srpski jezik.

 1. Pribava dokumenata overenih pečatom Apostille

Ne postoji mogućnost nadovere dokumenata pečatom Apostille posredstvom Ambasade, jer je takva vrsta overe u nadležnosti sudova R. Srbije. Takvi zahtevi se u R. Srbiji podnose lično ili preko punomoćnika.

 1. Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije

Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Ambasadi, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

 1. Boravak ili rad u Nemačkoj – izdavanje viza

Za izdavanje vize za duži boravak u Nemačkoj po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni su isključivo organi Savezne Republike Nemačke, odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva Nemačke u inostranstvu. Ambasada R. Srbije nema nadležnosti u postupku dobijanja viza za državljane R. Srbije u inostranstvu i ne učestvuje u potstupku.

 1. Pribava potvrde o zabrani ulaska u Nemačku

Da li imate zabranu ulaska u Nemačku, možete proveriti isključivo lično kod nemačke Savezne službe za upravu (www.bundesverwaltungsamt.de) na čijem sajtu ćete naći formular i dalja uputstva. Potpis na molbi mora biti overen kod notara i preveden na nemački jezik, kako bi se sprečilo da lični podaci dođu u posed neovlašćenih lica. 

Nakon overe potpisa zahtev treba da prosledite na  sledeću adresu:

Bundesverwaltungsamt
- Ausländerzentralregister -
50728 Köln

 1. Pribava informacije iz Šengenskog informacionog sistema

Zahtev za dobijanje informacija iz Šengenskog informacionog sistema možete podneti u pisanoj formi kod "Bundeskriminalamt" (BKA) u Visbadenu. Informacije se daju isključivo ovlašćenim licima. Ostale informacije u vezi sa neophodnim dokumentima, kao i o eventualnom zastupanju od strane advokata možete pronaći na internet stranici BKA (samo na nemačkom):

Zahtev treba da pošaljete na sledeću adresu:

Bundeskriminalamt
ZV34 - Petenten
65173 Wiesbaden

KORISNE INFORMACIJE

Vozačke dozvole

           Za upravljanje motornim vozilom u SR Nemačkoj je, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno njen zvanični prevod sačinjen kod ovlašćenog organa R. Srbije ili AMSS. Sa Nemačkom je potpisana Zajednička izjava o procedurama za zamenu vozačkih dozvola, što državljanima R. Srbije koji imaju regulisan boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 185 dana, omogućava da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za nemačku vozačku dozvolu, bez obaveze polaganja vozačkog ispita. Preporuka je da se sa procedurom zamene vozačke dozvole započne pre isteka 6 meseci od datuma prijave boravka u Nemačkoj. Za zamenu vozačke dozvole nadležne su nemačke opštine u mestu Vašeg boravka.

Zdravstvena zaštita

Državljani R. Srbije, osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji privremeno borave u inostranstvu imaju pravo na pružanje hitne medicinske pomoći. Pre polaska na put, državljani R.Srbije treba da se obrate organu za vezu R. Srbije - Republičkom fondu za zdravstvenu zaštitu, kako bi se upoznali sa načinom sprovođenja predviđene procedure i ostvarili pravo na hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu, ukoliko se za tim ukaže potreba.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
SAOPŠTENJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
Konkursi za sufinansiranje projekata za dijasporu i Srbe u regionu
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Izmenjeni i kontrolisani režim rada Ambasade
URAĐENE biometrijske putne isprave
Odgovori na najčešća pitanja
Advokati u Berlinu sa znanjem srpskog jezika*
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari