| |     ћирилица | english  
Naslovna
Kontakt

Telefon: + 4930 / 895-77-00

Fax:        + 4930 / 825-22-06ele

E-mail: info@botschaft-serbien.de

Adresa: Taubertstr. 18, 14193 Berlin

Praznici


Zakazivanje termina za pasoše:
pasosi@botschaft-serbien.de


 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 8:30 – 16:30 časova

Konzularno odeljenje (rad sa strankama):
09:00 - 13:00 časova

PLAĆANJE EC-KARTICAMA (Electronic Cash Karte)

Obaveštavamo građane da će se od 01. februara 2021. godine plaćanje svih konzularnih usluga u Ambasadi obavljati isklјučivo EC - karticama (plaćanje kreditnom karticom nije moguće).

Stručna praksa u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i diplomatsko-konzularnim predstavništvima

Odgovori na najčešća pitanja  -(pasoši, putni listovi, prijava rodjenja, overe, prijava dece, braka, pribava dokumenata, vojna evidencija, otpusti i dr.)

URAĐENE biometrijske putne isprave (pasoši)

Izgubljen ili ukraden pasoš - šta preduzeti? Više informacija

КONКURS "Poslovne ideje za razvoj" - prijava do 13. marta 2021.

OBAVEŠTENJE / PRAZNICI

Zbog obeležavanja Međunarodnog dana žena, Кonzularno odeljenje Ambasade Republike Srbije u Berlinu neće  primati stranke 08. marta 2021. godine.

ULAZAК DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIКU SRBIJU

IZ POSLOVNIH RAZLOGA

22.01.2021.

Domaći i strani državljani koji putuju u R. Srbiju iz poslovnih razloga, od 21.01.2021.g. mogu da uđu u R. Srbiju bez PCR testa pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice Privrednoj komori Srbije dostave negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Lica koja dolaze iz poslovnih razloga dužna su da o svom putu 48 sati pre ulaska u Srbiju obaveste Privrednu komoru Srbije slanjem memoranduma koji je propisno potisan, overen i zaveden na mejl: inocovid19@pks.rs

Na memorandumu treba da budu navedeni sledeći podaci:

a. Ime i prezime osobe/osoba koje dolaze u Republiku Srbiju

b. Broj pasoša i naziv zemlje u kojoj je izdata putna isprava

v. Poslovni razlog dolaska u Republiku Srbiju

g. Datum ulaska u Srbiju i naziv graničnog prelaza

d. Broj leta / registarska oznaka vozila

đ. Adresa boravka u Republici Srbiji, trajanje boravka (od-do), kontakt telefon osobe i e-mejl.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko se u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije će o tome bez odlaganja obavestiti teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.


Pratite nas na našem Twitter i YouTube kanalu


 Kontakt
Kontakt
Praznici
Počasni konzuli