| |     ћирилица | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Odluka o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS", broj 119 od 31. oktobra 2014. godine i stupa na snagu 8. novembra 2014. godine.

Ovom Odlukom, pomenute kategorije stranih državljana mogu, bez viza, ulaziti, tranzitirati i boraviti u Republici Srbiji, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci, s tim da dužina boravka bude usklađena sa periodom važenja navedenih viza ili dozvola boravka. Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.

Državljanima SR Nemačke nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana. U Srbiju je moguće ući i sa nemačkom ličnom kartom. Nosiocima nemačkih putnih isprava za strance (travel document) ili izbeglice je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju. Ako nemate pasoš SR Nemačke, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Pravna i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak stranaca, u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu. Stranac je dužan da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta, odnosno od dana promene adrese stana u boravištu. Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje dužan je da prijavi prebivalište i promenu adrese stana u prebivalištu u roku od osam dana od dana dolaska u prebivalište, odnosno od dana promene adrese stana. Zahtev za izdavanje vize može se podneti u Кonzularnom odeljenju Ambasade (podnosi se lično, a NE mejlom, telefonom ili poštom).

Vrste viza su:

A - aerodromska tranzitna viza-60 evra

C - viza za kraći boravak-60 evra

D - viza za duži boravak (osnov za regulisanje boravka u R.Srbiji)-30 evra

Zahtev za vizu se podnosi najmanje 20 kalendarskih dana pre planirane posete, a ne može se podneti ranije od 3 meseca pre početka planirane posete.

VIZA C

Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Republiku Srbiju.

Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska. Viza za kraći boravak sa više ulazaka, izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, a osoblju stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, uz uslov reciprociteta, može se izdati i sa dužim rokom važenja. (Član 18 Zakona o strancima).

VIZA D (viza za privremeni boravak – duže od 90 dana)

Viza za privremeni boravak je odobrenje za ulazak i privremeni boravak stranca u Republici Srbiji i izdaje se zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti, školovanja, studiranja, naučno-istraživačkog rada, spajanja porodice i drugih opravdanih razloga u skladu sa Zakonom o strancima Republike Srbije ili međunarodnim ugovorima. Predstavlja osnov za regulisanje boravka u Republici Srbiji.

Nosioci pasoša zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju, koji imaju regulisan boravak u Nemačkoj (na primer pasoš Etiopije i dozvola boravka „C“) koji nameravaju da borave u Srbiji duže od 90 dana, moraju da u nadležnoj ambasadi ili konzulatu Republike Srbije pribave vizu „D“, kako bi bili u mogućnosti da regulišu svoj boravak u Srbiji.

S druge strane, nosioci pasoša zemalja koji inače ulaze u Srbiju bez viza (na primer pasoš Francuske, Nemačke, Švajcarske, Italije, Кanade, SAD), a koji žele da borave u Srbiji duže od 90 dana, mogu se za izdavanje vize tipa „D“ obratiti direktno Upravi za strance Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (Savska 35, 11000 Beograd) po dolasku u Srbiju i ne moraju da podnose zahtev za vizu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u inostranstvu.

POTREBNA DOКUMENTA:

• Putna isprava koja važi najmanje 90 dana nakon datuma napuštanja Srbije i u kojoj se nalaze najmanje 2 slobodne stranice,

• fotografija veličine 3,5 h 4,5 cm,

popunjen zahtev za vizu,

• pozivno pismo,

  - za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije (opština ili sud).

  - za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji, navodeći prirodu posla i očekivano trajanje posete, kao i pismo švajcarske kompanije koju predstavljate.

  - za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati), rezervacija smeštaja.

• dokaz o boravku u Nemačkoj (dozvola boravka, viza),

• rezervacija povratne karte ili itinerer,

• dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji (50 evra po danu boravka), dokazuje se izvodom iz banke,

• zdravstveno osiguranje,

• taksa za vizu Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Nepotpuni zahtevi se ne mogu uzeti u razmatranje.

Podnošenje zahteva za vizu ne znači i njeno automatsko odobravanje, kao što ni izdata viza nije garancija da će licu biti odobren ulazak u Republiku Srbiju.

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Кonzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
SAOPŠTENJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
Konkursi za sufinansiranje projekata za dijasporu i Srbe u regionu
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Izmenjeni i kontrolisani režim rada Ambasade
URAĐENE biometrijske putne isprave
Odgovori na najčešća pitanja
Advokati u Berlinu sa znanjem srpskog jezika*
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari