| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Одлука о уласку без виза носиоца страних путних исправа

Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. октобра 2014. године, усвојила Одлуку о уласку без виза носиоца страних путних исправа, који поседују важећу Шенген визу, визу Велике Британије и осталих држава чланица Европске уније или визу Сједињених Америчких Држава и носиоца страних путних исправа који имају регулисан боравак у државама Шенген зоне, државама чланицама Европске уније или Сједињеним Америчким Државама, која је објављена у „Службеном гласнику РС", број 119 од 31. октобра 2014. године и ступа на снагу 8. новембра 2014. године.

Овом Одлуком, поменуте категорије страних држављана могу, без виза, улазити, транзитирати и боравити у Републици Србији, најдуже до 90 дана у периоду од шест месеци, с тим да дужина боравка буде усклађена са периодом важења наведених виза или дозвола боравка. Пре пута прочитајте овде o општим условима о уласку у Републику Србију.

Држављанима СР Немачке није потребна виза за улазак у Републику Србију за боравак до 90 дана. У Србију је могуће ући и са немачком личном картом. Носиоцима немачких путних исправа за странце (travel document) или избеглице је потребна виза за улазак у Републику Србију. Ако немате пасош СР Немачке, молимо да проверите овде да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Правна и физичка лица која пружају услуге смештаја странцима уз накнаду, као и лица код којих странци долазе у посету, дужна су да надлежном органу пријаве боравак странаца, у року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја странцу, односно од часа доласка странца у посету. Странац је дужан да надлежном органу пријави боравак и промену адресе стана у року од 24 часа од доласка у место боравишта, односно од дана промене адресе стана у боравишту. Странац коме је одобрено стално настањење дужан је да пријави пребивалиште и промену адресе стана у пребивалишту у року од осам дана од дана доласка у пребивалиште, односно од дана промене адресе стана. Захтев за издавање визе може се поднети у Конзуларном одељењу Амбасаде (подноси се лично, а НЕ мејлом, телефоном или поштом).

Врсте виза су:

А - аеродромска транзитна виза-60 евра

Ц - виза за краћи боравак-60 евра

Д - виза за дужи боравак (основ за регулисање боравка у Р.Србији)-30 евра

Захтев за визу се подноси најмање 20 календарских дана пре планиране посете, а не може се поднети раније од 3 месеца пре почетка планиране посете.

ВИЗА Ц

Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.

Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка. Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године, а особљу страног дипломатског или конзуларног представништва, уз услов реципроцитета, може се издати и са дужим роком важења. (Члан 18 Закона о странцима).

ВИЗА Д (виза за привремени боравак – дуже од 90 дана)

Виза за привремени боравак је одобрење за улазак и привремени боравак странца у Републици Србији и издаје се због рада, запошљавања, обављања привредне или друге професионалне делатности, школовања, студирања, научно-истраживачког рада, спајања породице и других оправданих разлога у складу са Законом о странцима Републике Србије или међународним уговорима. Представља основ за регулисање боравка у Републици Србији.

Носиоци пасоша земаља којима је потребна виза за улазак у Републику Србију, који имају регулисан боравак у Немачкој (на пример пасош Етиопије и дозвола боравка „Ц“) који намеравају да бораве у Србији дуже од 90 дана, морају да у надлежној амбасади или конзулату Републике Србије прибаве визу „Д“, како би били у могућности да регулишу свој боравак у Србији.

С друге стране, носиоци пасоша земаља који иначе улазе у Србију без виза (на пример пасош Француске, Немачке, Швајцарске, Италије, Канаде, САД), а који желе да бораве у Србији дуже од 90 дана, могу се за издавање визе типа „Д“ обратити директно Управи за странце Министарства унутрашњих послова Републике Србије (Савска 35, 11000 Београд) по доласку у Србију и не морају да подносе захтев за визу у дипломатско-конзуларним представништвима Србије у иностранству.

ПОТРЕБНA ДОКУМЕНТA:

• Путна исправа која важи најмање 90 дана након датума напуштања Србије и у којој се налазе најмање 2 слободне странице,

• фотографија величине 3,5 х 4,5 цм,

попуњен захтев за визу,

• позивно писмо,

  - за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије (општина или суд).

  - за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији, наводећи природу посла и очекивано трајање посете, као и писмо швајцарске компаније коју представљате.

  - за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати), резервација смештаја.

• доказ о боравку у Немачкој (дозвола боравка, виза),

• резервација повратне карте или итинерер,

• доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији (50 евра по дану боравка), доказује се изводом из банке,

• здравствено осигурање,

• такса за визу Амбасада задржава право да затражи додатну документацију.

Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање.

Подношење захтева за визу не значи и њено аутоматско одобравање, као што ни издата виза није гаранција да ће лицу бити одобрен улазак у Републику Србију.

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Конкурси за суфинансирање пројеката за дијаспору и Србе у региону
Одговори на најчешћа питања
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе (пасоши)
Aдвокати са знањем српског језика*
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари