| |     ћирилица | english  
Naslovna
Dopunska nastava

POČELO SA RADOM ONLAJN ODELJENJE

DOPUNSКE ŠКOLE NA SRPSКOM JEZIКU U BERLINU!

DRAGA DECO I RODITELJI!

◊ Mnoga deca koja bi želela da pohađaju nastavu srpskog jezika ne mogu to da čine, jer žive daleko od Berlina. Njihovi roditelji rade i nisu u mogućnosti da ih redovno dovode na nastavu. Povremeni dolazak bi se možda, ponekad, i mogao organizovati, ali je za pravi uspeh i napredak u učenju potrebno redovno pohađati časove.

◊ Zbog toga je Ministarstvo prosvete Republike Srbije, uz podršku Ambasade Republike Srbije u Berlinu,  osnovalo onlajn odeljenje za decu koja žive izvan Berlina, a žele da se pridruže nastavi, i tako im omogućilo da uče, razvijaju i neguju svoj maternji jezik i kulturu i da se upoznaju i na novi način druže sa vršnjacima.

◊ Za onlajn odeljenje se mogu prijaviti deca od 6 do 18 godina koja žive u pokrajinama:

Brandenburg, Saksonija, Tiringija, Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Donja Pomeranija.

◊ Nastava se odvija jednom nedeljno po prethodno utvrđenom rasporedu i mogu je pohađati sva deca čiji je maternji jezik srpski bez obzira na mesto rođenja.

◊ Izučavaju se tri predmeta: „Srpski jezik“, „Moja otadžbina Srbija“ i „Osnovi kulture srpskog naroda“.


Nastavnici jezika su stručni, motivisani i posebno obučeni za rad sa decom koja rastu u dvojezičnom ili multijezičnom okruženju.

Izdvajamo samo neke od razloga zašto je  pohađanje Dopunske škole na srpskom jeziku značajno za decu koja žive u dijaspori:
   1.  učeći srpski jezik i pismo, osnove srpske kulture i istorije, dete će jačati veze sa svojom otadžbinom i razvijati svest o svom poreklu;
    2. proširivanjem znanja maternjeg jezika dete će povećati sposobnosti da svaki sledeći jezik nauči lakše i temeljnije

     3.   razvijaće veštinu čitanja, ali i razumevanja pročitanog;
    4. upoznaće se sa vrhunskim delima srpske književnosti i povećaće se i njihovo interesovanje za čitanje knjiga na srpskom jeziku;
    5. sticanjem zvaničnog uverenja o završenoj osnovnoj školi na srpskom jeziku, učenik će, ukoliko bude želeo, moći da nastavi školovanje u Srbiji;
    6. povećavaju se mogućnosti deteta pri izboru budućeg zanimanja;
    7. dete će se družiti sa decom istog ili sličnog porekla, decom koja imaju dva maternja jezika, kao i sa drugom decom koja žele da uče srpski;
    8. kada epidemiološka situacija dozvoli, Dopunska škola će u saradnji sa Ambasadom Berlinu, organizovati dolazak dece iz onlajn odeljenja u Berlin i druženje sa vršnjacima, sportski dan, predstavu i dr.

VAŽNO JE ZNATI

Nastava počinje nedelju dana kasnije od početka redovne školske godine, a završava se nedelju dana ranije.

Na početku školske godine roditelj(i) popunjava(ju) upisnicu u koju se unose podaci o učeniku (ime, prezime, razred, telefon, adresa).

Tokom godine nastavnici vode evidenciju za svakog učenika na zakonom propisanim obrascima – Matičnim knjigama i Dnevnicima rada koji se čuvaju u Ambasadi Republike Srbije u Berlinu. Na kraju školske godine, učenici koji završe razred dobijaju đačku knjižicu sa ocenama, a na kraju školovanja i UVERENJE (ranije svedočanstvo) o završenom školovanju.

Ministarstvo prosvete Republike Srbije obezbeđuje sredstva za realizaciju nastave, tako da učenici ne plaćaju školarinu.

PRIJAVA ZA ONLAJN ODELJENJE

◊ Roditelji, Vašu decu možete prijaviti za upis u školu elektronskim putem na sledeću adresu:

srpskadopunskaskola@gmail.com

a možete se javiti i nastavnicama Mariji Aleksić na tel. +49 15778541949, Mirjani Stefanović  na tel. +49 157 83168631 i koordinatorki Biljani Bukinac  na tel.+49 163 172 8684, koje će odgovoriti na svako Vaše pitanje.

 ◊
I da se  ne zaboravi: ,, Volite srpski jezik svakog dana po malo. Srpski jezik nema nikog drugog sem nas.“  Duško Radović


Nastava na maternjem jeziku u Nemačkoj može biti integrisana ili neintegrisana. Integrisana nastava na maternjem jeziku se odvija u okviru nemačkog školskog sistema i prema njihovim planovima i programima. Neintegrisanu nastavu, koja se sprovodi u organizaciji i po programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, izvode nastavnici koje upućuje naše Ministarstvo. Ovakva vrsta nastave se realizuje u pokrajinama Baden–Virtemberg, Berlin i Hamburg.

Na teritoriji Berlina nastavu održavaju nastavnice:

Marija Aleksić, telefon: +4915778541949 i

Mirjana Stefanović, telefon: +49157 83168631

 

POŠTOVANI UČENICI I RODITELJI!

U Berlinu se, u organizaciji Ministarstva prosvete, sprovodi dopunska nastava na srpskom jeziku, za decu od 6 do 18 godina koja žele da uče srpski jezik, upoznaju srpsku tradiciju, kulturu i steknu osnovna znanja iz nacionalne istorije i geografije.  U dopunskoj školi se pohađaju sledeći predmeti:

  1. Srpski jezik i kultura
  2. Moja domovina
  3. Osnove kulture srpskog naroda

Nastava počinje nedelju dana kasnije od početka redovne školske godine, a završava se nedelju dana ranije.

Na početku školske godine roditelj(i) popunjava(ju) upisnicu u koju unosi podatke o učeniku (ime, prezime, razred, telefon, adresa).

Tokom godine nastavnici vode evidenciju za svakog učenika na zakonom propisanim obrascima – MATIČNIM КNJIGAMA I DNEVNICIMA RADA (koji se čuvaju u Ambasadi Republike Srbije u Berlinu).

Na kraju školske godine, učenici koji završe razred dobijaju đačku knjižicu sa ocenama (1-5), a na kraju školovanja i UVERENJE (ranije svedočanstvo) o završenom školovanju.

Nastavu izvodi  stručno osposobljen nastavni kadar.

Ministarstvo prosvete Republike Srbije obezbeđuje sredstva za realizaciju nastave, tako da učenici ne plaćaju školarinu.

Početkom svake školske godine se bira Školski odbor i Savet roditelja škole.

U toku godine se, shodno željama i potrebama učenika i roditelja, organizuju slobodne aktivnosti (izleti, priredbe, sportski dan, radionice)

Pitanja i predloge možete uputiti na mejl:

srpskadopunskaskola@gmail.com

Za dodatne informacije posetite stranicu školskog bloga:

www.srpskaskolauberlinu.blogspot.de

RASPORED ODRŽAVANJA

DOPUNSKE NASTAVE NA SRPSKOM JEZIKU U BERLINU

ŠKOLSKE 2023/24. GODINE

 

Marija Aleksić – Nastavni punktovi na kojima se održava dopunska nastava na srpskom jeziku u Berlinu

Utorak od 14.30 do 17.30 časova
MASCHA-КALÉКO-GRUNDSCHULE, Кönigstr. 32 (Tempelhof), 12105 Berlin

Subota od 12.00 do 15.00 časova
КUD "Zlatni opanak", Кopenhagener Straße 35-37 (Reinickendorf), 13407 Berlin
Nedelja od 9.30 do 11.30 (mlađa grupa) i starija grupa od 11.00 do 13.00 časova
Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava, Ruppiner Straße 28, (Wedding), 13355 Berlin
Nedelja od 14.00 do 16.00 (mlađa grupa), srednja i starija grupa od 15.45 do 18.15 časova
Srpsko-nemačka zajednica "Mladost", Askanierring 155/ 156 (Spandau), 13585 Berlin

Mirjana Stefanović – Nastavni punktovi na kojima se održava dopunska nastava na srpskom jeziku u Berlinu

Utorak od 15.00 do 18.00 časova
Beethoven Gymnasium, Barbarastrasse 9, 12249 Berlin
Sreda od 15.00 do 18.00 časova
Löcknitz Grundschule, Berchtesgadenerstrasse 10/11, 10779 Berlin
Petak od 15.00 do 18.00 časova
Lily Braun Gymnasium, Münsingerstrasse 2, 13579 Berlin
Za više informacija, pišite na mejl: srpskadopunskaskola@gmail.com, ili pozovite nastavnicu srpskog jezika Mariju Aleksić +491577/8541949 (marijaaleksic393@yahoo.com) i nastavnicu srpskog jezika Mirjanu Stefanović +4915783168631 (mira.stefanovic54@googlemail.com).

 

 Za obaveštenja, molimo obratite se Кonzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Dijaspora
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Dopunska nastava
Projekti za dijasporu
Vojni memorijali