| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

Регулисање војне обавезе

Служење војног рока

Све потребне информације можете пронаћи ОВДЕ.

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА


Одлука о обустави обавезе служења војног рока


Народна скупштина Републике Србије је 15. децембра 2010. године донела одлуку о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник Републике Србије“ бр. 95 од 17.12.2010). Одлука о обустави обавезе служења војног рока предвиђа следеће:

  • Обавеза служења војног рока у војсци Србије обуставлја се одслужењем војног рока последње партије војника упућене у 2010. години, а односи се и на регруте који су, због приговора савести, служење војног рока заменили цивилном служом
  • Од 1. јануара 2011. године, упућивање на служење војног рока у Војску Србије, вршиће се по принципу доброволјности у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/09 и 95/10).

Чл. 135. став 5 Закона о о војној, радној и материјалној обавези регулисан оје да сва лица која не желе да служе војни рок у Војсци Сербије по принципу доброволјности, поделжу обавези увођења у војну евиденцију и служења у резервном саставу.
Чл. 73. Закона о војној, радној и материјалној обавези предвиђено јда да евиденцију војних обвезника који бораве у иностраснтву дуже од једне године воде и дипломатско-конзуларна представништва.
Чл. 64. став 1. и 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези обавезује војне обвезнике (регруте и лица у резервномс саставу) на следеће:

„Регрут односно лице у резервном саставу који је отпутовао у иностранство на боравак дужи од једне године, дужан је да се пријави надлежном дипломастко-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију коју води дипломатско конзуларно представништво, у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Лице које борави у иностранству је дужно да се у календарској години у којој навршава 18 година пријави дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ради увођења у војну евиденцију“
 

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва сматра се да је војни обвезник регулисао обавезу служења војног рока.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге