| |     ћирилица | english  
Naslovna
Informacije o pandemiji virusa COVID 19

Najnovije informacije u vezi sa putovanjem u Srbiju možete pogledati OVDE.

OBAVEŠTENJE

10.09.2021.

Republika Srbija je 09.09.2021.godine donela odluku o priznavanju potvrde o potpunoj vakcinaciji protiv zarazne bolesti Covid-19 koju izdaju nadležni organi ili ustanove Savezne Republike Nemačke. Lica koja poseduju potvrde o potpunoj vakcinaciji mogu ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR ili Antigen FIA Rapid testa.

REŽIM ULASKA IZ REPUBLIKE SRBIJE

U SR NEMAČКU

14.1.2022.   

Od 16.01.2022.godine, Srbija se ponovo nalazi u kategoriji  područja visokog rizika od zaraze virusom Covid 19. Svi koji putuju u Nemačku, dužni su da se elektronski prijave pre ulaska, a  nevakcinisani moraju poštovati pravila karantina.

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u SR Nemačku bez obzira na razlog putovanja, samo ukoliko su potpuno vakcinisani vakcinama BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson ili Novavaks.

Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji dozvoljen je ulazak u Nemačku samo u slučaju da je njihovo putovanje neodložno. Turistička putovanja ne predstavljaju važan razlog za ulazak, stoga trenutno nisu moguća za osobe koje nisu potpuno vakcinisane.

Svi koji ulaze u Nemačku imaju obavezu posedovanja dokaza o pravu ulaska:

  1. sertifikat o potpunoj vakcinaciji vakcinama čija je upotreba dozvoljena u EU (Bajontek/Fajzer, Moderna, AstraZeneka, Džonson i Džonson ili Novavaks)

ili

  1. potvrdu o preležanoj bolesti (potvrda o preležanoj bolesti u digitalnom ili analognom obliku na nemačkom, engleskom, francuskom, italijanskom ili španskom jeziku,  koja je dokazana pozitivnim PCR testom ne mlađim od 28 dana i ne starijim od 90 dana)

ili

  1. aktuelni negativni test na prisustvo koronavirusa (PCR ili brzi antigenski, u načelu ne stariji od 48 sati (od momenta uzimanja brisa) u momentu ulaska u Nemačku, osim kod PCR testa, gde je u slučaju ulaska u Nemačku sa prevoznikom (npr. aviokompanijom) dozvoljeno da PCR test bude star do 48 sati u momentu (planiranog) početka putovanja (npr. vreme poletanja).

Osobama koje su pre vakcinacije preležale bolest Covid-19 može biti priznat status potpuno vakcinisane osobe ukoliko imaju pozitivan PCR test kojim je bilo utvrđeno da su obolele od virusa Covid-19 i sertifikat o primljenoj jednoj dozi neke od navedenih vakcina priznatih u EU.

  • Molimo sve državljane Republike Srbije i građane koji iz Republike Srbije putuju u SR Nemačku da se o trenutnim uslovima ulaska i tranzita pre polaska na put obavezno informišu na zvaničnim sajtovima SR Nemačke:

Ambasada SR Nemačke u Beogradu

Ministarstvo inostranih poslova Nemačke

Ministarstvo unutrašnjih poslova Nemačke

Aerodrom Frankfurt

Aerodrom Minhen

  • U slučaju dileme u vezi sa mogućnošću ulaska ili tranzita, molimo da se na engleskom ili nemačkom jeziku obratite Saveznoj policiji SR Nemačke putem linka

ULAZAК DOMAĆIH I STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLIКU SRBIJU

IZ POSLOVNIH RAZLOGA

22.01.2021.

Domaći i strani državljani koji putuju u R. Srbiju iz poslovnih razloga, od 21.01.2021.g. mogu da uđu u R. Srbiju bez PCR testa pod uslovom da u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice Privrednoj komori Srbije dostave negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije Republike Srbije.

Lica koja dolaze iz poslovnih razloga dužna su da o svom putu 48 sati pre ulaska u Srbiju obaveste Privrednu komoru Srbije slanjem memoranduma koji je propisno potisan, overen i zaveden na mejl: inocovid19@pks.rs

Na memorandumu treba da budu navedeni sledeći podaci:

a. Ime i prezime osobe/osoba koje dolaze u Republiku Srbiju

b. Broj pasoša i naziv zemlje u kojoj je izdata putna isprava

v. Poslovni razlog dolaska u Republiku Srbiju

g. Datum ulaska u Srbiju i naziv graničnog prelaza

d. Broj leta / registarska oznaka vozila

đ. Adresa boravka u Republici Srbiji, trajanje boravka (od-do), kontakt telefon osobe i e-mejl.

Privredna komora Srbije će najavu prelaska državne granice bez odlaganja dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova – Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata pre očekivanog prelaska državne granice.

Ukoliko se u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice ne dostavi negativan RT-PCR test ili antigen test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili ukoliko test bude pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, Privredna komora Srbije će o tome bez odlaganja obavestiti teritorijalno nadležan zavod za javno zdravlje.

Donatorski račun za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19

Globalna pretnja izazvana pandemijom virusa COVID-19 pokazala je neophodnost solidarnosti i zajedničke borbe u cilju sprečavanja i kontrole daljeg širenja virusa.

Imajući u vidu navedeno, obaveštavamo sve zainteresovane fondacije, pravna i fizička lica da, ukoliko žele, mogu izvršiti transfer finansijskih sredstava preko centralnog namenskog računa za prikupljanje donacija u cilju suzbijanja posledica epidemije u Republici Srbiji.

Donacije se mogu izvršiti u evrima, dolarima i švajcarskim francima.

Svrha donacija je pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Račun u valuti EUR:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 93500502010200721925

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti USD:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 44500502010254022561

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti CHF:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 92500502010254022570

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Unapred se zahvaljujemo svim dobročiniteljima koji i u ovim teškim vremenima pokazuju saosećanje i solidarnost sa svojim sunarodnicima.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
SAOPŠTENJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA
Konkursi za sufinansiranje projekata za dijasporu i Srbe u regionu
Informacije o pandemiji virusa COVID 19
Izmenjeni i kontrolisani režim rada Ambasade
URAĐENE biometrijske putne isprave
Odgovori na najčešća pitanja
Advokati u Berlinu sa znanjem srpskog jezika*
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari