| |     ћирилица | english  
Naslovna
Odgovori na najčešća pitanja

Navedene konzularne radnje se mogu obaviti kako u Ambasadi R. Srbije u Berlinu, tako i u generalnim konzulatima R. Srbije u Frankfurtu, Diseldorfu, Minhenu, Hamburgu i Štutgartu, prema mestu Vaseg boravka u SR Nemačkoj

• Podnošenje zahteva za novi pasoš R. Srbije

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti:

- postojeću putnu ispravu R. Srbije i

- dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.

Taksa za novi pasoš iznosi 65,00 EUR i plaća se u gotovom novcu. Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš Republike Srbije, potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Zahtev za novi pasoš se može podneti najranije šest meseci pre isteka aktuelnog pasoša. U slučaju hitnosti, podnosite odgovarajuću potvrdu ili dajete izjavu o razlozima za prevremeno podnošenje zahteva. Zahtev za novi pasoš možete podneti u Ambasadi bez obzira u kojoj saveznoj nemačkoj pokrajini imate regulisan boravak.

Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća stranki.

• Podnošenja zahteva za pasoš R. Srbije za maloletno dete

Potrebna su sledeća dokumenta:

- putne isprave R. Srbije za dete i roditelje i

- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u SR Nemačkoj. Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:

-Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i

Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu saglasnost drugog roditelja, prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod sudskog tumača.

 

Putni list- izgubljen/ukraden, ostecen ili istekao pasoš R. Srbije

Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju,a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, Ambasada Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja.

Potrebno je da priložite:

-dve slike 3,5 x 4,5 i

-postojeći pasoš.

Konzularna taksa za zahtev iznosi 43 EUR.

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbije(Verlustanzeige) i uzmete potvrdu izdatu na Vaše ime i prezime. Potrebno je da priložite: -dve slike 3,5 x 4,5 i -potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige). Konzularna taksa za zahtev iznosi 43 EUR.

Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige) i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.

Konzularna taksa za zahtev za novi pasoš iznosi 65 EUR, a taksa za oglašavanje pasoša nevažećim iznosi 54 ЕUR.

 

• Izgubljen ili ukraden pasoš R. Srbije

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave (Verlustanzeige) i uzmete potvrdu izdatu na Vaše ime i prezime. Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, Ambasada Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja. Potrebno je da priložite:

-dve slike 3,5 x 4,5 i

-potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige).

Konzularna taksa za zahtev iznosi 43 EUR. Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite

-potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige) i

-dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.

Konzularna taksa za zahtev za novi pasoš iznosi 65 EUR, a taksa za oglašavanje pasoša nevažećim iznosi 54 ЕUR.

• Overa dokumenata

Za overe dokumenata i to:

punomoćja za promet nepokretnosti (u formi solemnizacione klauzule) punomoćja za davanje založne izjave (u formi javnobeležničkog zapisa) nasledničkih izjava, odnosno punomoćja za davanje nasledničkih izjava, potrebno je da stranke pošalju i-mejl sa naznakom „overa dokumenata“ na info@botschaft-serbien.de i da u prilogu dostave tekst punomoćja u pdf/word formatu, skeniranu prvu stranu pasoša i broj mobilnog telefona (radi dogovora oko termina za overu).

Za overe drugih dokumenata koje se vrše u formi overe potpisa, npr. punomoćja (koja se ne odnose na promet nepokretnosti), saglasnosti, izjave i dr. nije potrebno zakazivati termin niti ih prethodno slati na mejl Ambasade.

• Venčanje u Ambasadi

U Ambasadi brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično radi zakazivanja termina za venčanje. Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu

- uverenje o državljanstvu R. Srbije

- uverenje o slobodnom bračnom stanju (dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci)

- važeći pasoši R.Srbije i

- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)

Taksa za sklapanje braka iznosi 141 EUR i plaća se u gotovom novcu.

• Prijava novorođenog deteta

Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije podnose oba roditelja uz sledeću dokumentaciju:

-važeći pasoši oba roditelja (prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu i prevedenu saglasnost drugog roditelja),

-izvod iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu ne starije od 6 meseci,

-izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, overen pečatom APOSTILLE i preveden na srpskki jezik, ako roditelji nisu u braku.

Taksa za prijavu rođenja iznosi 9 evra i plaća se u gotovom novcu. Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.

• Prijava braka sklopljenog u SR Nemačkoj

U Ambasadi možete podneti prijavu za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije. Potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

- važeći pasoš R. Srbije i

- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu

Taksa za prijavu braka iznosi 16 evra i plaća se u gotovom novcu. Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do došlo do promene prezimena. Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika državljanina R. Srbije. Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih drugog supružnika.

• Pribava dokumenata iz Srbije

Posredstvom Ambasade možete pribaviti izvode iz matične knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o nekažnjavanju i potvrdu o penzionom statusu u R. Srbiji.

• Overa saglasnosti da maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom/trećim licem

Ambasada može overiti potpis na Vašoj javnoj ispravi-izjavi kojom dajete saglasnost da Vaše maloletno dete može putovati sa drugim roditeljem ili trećim licem. Sa sobom ponesite važeći pasoš/ličnu kartu Republike Srbije, a taksa za overu saglasnosti iznosi 41 evro.

• Uverenje o nekažnjavanju

Preko Ambasade možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju (Führungszeugnis). Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 32 evra.

• Naknadni upis u evidencije državljana R. Srbije

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac. Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost. Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Ambasadi kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo R. Srbije.

• Otpust iz državljanstva Republike Srbije

Preko Ambasade možete podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, a uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

- važeći pasoš Republike Srbije

- izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu i

uverenje o državljanstvu R. Srbije( u slučaju da ne posedujete ova dokumenta, potpisujete izjavu u Ambasadi da mogu biti pribavljena po službenoj dužnosti)

- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungszusicherung) u originalu overena pečatom APOSTILLE i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog tumača ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungsurkunde) u obliku overene kopije nadoverene pečatom APOSTILLE i sa prevodom na srpski jezik.

Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 466 evra i plaća se u gotovom novcu prilikom podnošenja zahteva.

Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko Ambasade, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 2 evra.

• Regulisanje vojne obaveze

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice. Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije. Konzularna taksa iznosi 2 evra. Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

Konzularne radnje koje ne možete obaviti u Ambasadi

• Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u SR Nemačkoj

Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko Ambasade, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude overen pečatom APOSTILLE sa zvaničnim prevodom na srpski jezik, kao i izvod iz knjige venčanih na internacionalnom obrascu za brak koji je razveden.

• Pribava dokumenata overenih pečatom Apostille

U postupku pribavljanja dokumenata posredstvom Ambasade ne postoji mogućnost nadovere pečatom APOSTILLE, jer je takva vrsta overe u nadležnosti sudova R. Srbije.

• Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije

Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Ambasadi, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

• Podnošenje zahteva za duži boravak ili rad u Nemačkoj

Zbog velikog interesovanja državljana R. Srbije, a i nemačkih poslodavaca koji se obraćaju Ambasadi, obaveštavamo da su za izdavanje vize za duži boravak u Nemačkoj po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni isključivo organi Savezne Republike Nemačke. Državljani R. Srbije zahtev za vizu za duži boravak podnose pre dolaska na rad u Ambasadi Nemačke u Beogradu.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
URAĐENE biometrijske putne isprave
Odgovori na najčešća pitanja
Advokati u Berlinu sa znanjem srpskog jezika*
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari