| |     ћирилица | english  
Naslovna
Cenovnik konzularnih usluga

Cenovnik konzularnih usluga


Kozularne takse i troškove posebnih usluga za obavljanje pojedinih konzularnih radnji shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama Republike Srbije – ZORAT – (“Sl. Glasnik R. Srbije” br. 43/03, 51/03 – ispravka. 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13, 83/15 i 112/15)
i
Pravilnika o vrstama posebnih usluga diplomatsko-konzularnih predstavništava, iznosu troškova za posebne usluge I načinu evidentiranja prihoda po osnovu naplaćenih konzularnih taksi (“Sl. Glasnik R. Srbije” br. 102/10, 89/13 I 23/2017)

 

  Konzularno-pravna radnja/usluga Iznos (EUR)
1  Zahtev za biometrijsku putnu ispravu  64
2. Izdavanje putnog lista- pasavana za povratak u RS 41
3. Oglašavanje pasoša nevažećim u Službenom listu 54
4. Potvrde, uverenja, rešenja 32
5. Izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka u RS 6
6. Carinska potvrda 122
7. Sastavljanje i overa punomoćja – izjave 63
8. Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi 41
9. Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi za drugi primerak  19
10. Overa potpisa stranke na punomoćju – izjavi za treći i svaki naredni primerak 11
11 Overa fotokopije – prvi primerak 30
12. Overa fotokopije za drugi i svaki naredni primerak 8
13. Overa donetog prevoda 22
14. Prevod do 100 reči sačinjen i overen u DKP 50
15. Sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi 72
16. Prijava novorođenog deteta 9
17. Prijava brakova zaključenih pred inostranim organom 14
18. Zaključenje braka u DKP 101
19. Utvrđivanje državljanstva 56
20. Provera državljanskog statusa 26
21. Otpust iz državljanstva 433
22. Potvrda o podnetom zahtevu za otpust iz državljanstva R. Srbije na nemačkom jeziku  32
23. Prijem u državljanstvo 201
24. Pribava dokumenata od matičnih službi iz RS 31-38
25. Zapisnik o priznavanju očinstva 13
26. Viza - tipa  C 61

      27.                Uvodjenje u vojnu evidenciju                                                     2                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Za detaljnije informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Generalni konzulat.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
URAĐENE biometrijske putne isprave
Odgovori na najčešća pitanja
Advokati u Berlinu sa znanjem srpskog jezika*
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari