| |     latinica | english  
Насловна
Избори 2023. године

ИЗБОРИ – недеља, 17.12.2023. године

 

Упутство за гласање у Амбасади Републике Србије у Берлину

 

Молимо да пре пријаве за изборе проверите које је дипломатско-конзуларно представништво надлежно за Вас (Берлин, Франкфурт, Минхен, Диселдорф, Штутгарт или Хамбург) и да на основу места боравка у Савезној Републици Немачкој поднесете пријаву. На овај начин ћете моћи да гласате у најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

 

1.    КО ИМА БИРАЧКО ПРАВО У ИНОСТРАНСТВУ

Право да гласају у иностранству имају држављани Републике Србије који на дан гласања живе и туристички или пословно бораве у иностранству, ако су претходно благовремено поднели захтев за гласање у иностранству.

 

2.    КО МОЖЕ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ

•   Држављанин Републике Србије може гласати у иностранству само ако је  уписан у Јединствени бирачки списак Републике Србије.
•    Молимо да пре пријаве обавезно проверите да ли сте уписани у Јединствени бирачки списак. То можете учинити на основу јединственог матичног броја (ЈМБГ) и регистарског броја личне карте преко сајта Министарства за државну управу и локалну самоуправу:
https://upit.birackispisak.gov.rs/
•    Провера се може обавити и у просторијама Амбасаде приликом подношења захтева за гласање.

 

3.    ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
(Образац бр. 1 + Образац бр. 2 + копија пасоша или ЛК Р. Србије)

•    Уколико нисте уписани у бирачки списак, треба прво да поднесете Захтев за упис у Јединствени бирачки списак у Републици Србији –Образац бр. 1
•    Истовремено са првим захтевом, потребно је да попуните и пошаљете и други Захтев за гласање у иностранству - Образац бр. 2
•    Поред захтева, потребно је послати и копију прве странице важећег пасоша или обе странице важеће личне карте, очитану важећу личну карту Републике Србије уколико има чип.
•    Захтев мора бити читко попуњен и потписан. Подаци морају бити потпуни и исправни.
•    Погрешно унети подаци могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.

 

4.    ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС У БИРАЧКИ СПИСАК ДА ЋЕТЕ ГЛАСАТИ У ИНОСТРАНСТВУ
(Образац бр. 2 + копија пасоша или ЛК Р. Србије)


•    Уколико сте већ уписани у Јединствени бирачки списак, треба да поднесете само Захтев за гласање иностранству - Образац бр. 2
•    Поред захтева, потребно је послати и копију прве странице важећег пасоша или обе странице важеће личне карте, очитану важећу личну карту Републике Србије уколико има чип.
•    Захтев мора бити читко попуњен и потписан. Подаци морају бити потпуни и исправни.
•    Погрешно унети подаци могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.

 

5.    ДО КАДА СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ ЗА ГЛАСАЊЕ

•    Захтев за упис у Јединствени бирачки списак и захтев за гласање у иностранству се преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије може поднети најкасније до поноћи 25. новембра 2023. године.
•    Након наведеног времена неће бити могуће процесуирање пријаве кроз систем, због чега препоручујемо да се због времена потребног за обраду захтеви поднесу што раније.

 

6.    КАКО МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ

•    путем мејла: izbori@botschaft-serbien.de 
•    лично у Амбасади (радно време: 09,00-13,00)
•    путем поште-адреса: Botschaft der Republik Serbien, Taubertstr. 18, 14193 Berlin
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге