| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

Ценовник конзуларних услуга


Козуларне таксе и трошкове посебних услуга за обављање појединих конзуларних радњи сходно Закону о републичким административним таксама Републике Србије – ЗОРАТ – (“Сл. Гласник Р. Србије” бр. 43/03, 51/03 – исправка. 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13, 83/15 и 112/15)


и


Правилника о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге И начину евидентирања прихода по основу наплаћених конзуларних такси (“Сл. Гласник Р. Србије” бр. 102/10, 89/13 И 23/2017)

 

 

Конзуларно-правна радња/услуга

Износ (EUR)
1.

Захтев за биометријску путну исправу

64
2.

Издавање путног листа- пасавана за повратак у РС

41
3.

Оглашавање пасоша неважећим у Службеном листу

54
4.

Потврде, уверења, решења

32
5.

Издавање спроводнице за пренос посмртних остатака у РС

6
6.

Царинска потврда

122
7.

Састављање и овера пуномоћја – изјаве

63
8.

Овера потписа странке на пуномоћју – изјави

41
9.

Овера потписа странке на пуномоћју - изјави за други примерак

19
10.

Овера потписа странке на пуномоћју - изјава за трећи и сваки наредни примерак

11
11.

Овера фотокопије - први примерак

30
12.

Овера фотокопије за други и сваки наредни примерак

8
13.

Овера донетог превода

22
14.

Превод до 100 речи оверен и сачињен у ДКП

50
15.

Састављање записника о наследничкој изјави

72
16.

Пријава новорођеног детета

9
17. Пријава бракова закључених пред иностраним органом 14
18.

Закључење брака у ДКП

101
19. Утврђивање држављанства 56
20.

Провера држављанског статуса

26
21. Отпуст из држављанства 433
22.

Потврда о поднетом захтеву за отпуст из држављанства Р. Србије на немачком језику 

32
23. Пријем у држављанство 201
24. Прибава докумената од матичних служби из РС 31-38
25. Записник о признавању очинства 13
26. Виза - типа Ц 61

     27.                   Увођење у војну евиденцију                                                    2

 

За детаљније информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Одговори на најчешћа питања
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе (пасоши)
Измењени и контролисани режим рада Амбасаде
Одговори на најчешћа питања
Aдвокати са знањем српског*
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари